TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais” (su pakeitimais), Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus – apklausia sergančiuosius Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (susirgus ugdytiniui – vieną iš šeimos narių), ir asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), bei informaciją teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui.
Užtikriname, kad Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, ir, vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos adreso, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės stebėsenos informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos, ir kitos, su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims
Prašome nedelsiant informuoti Ugdymo įstaigos vadovą (auklėtoją), jei Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) – ši informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, ir visi su šiuo tyrimu reikalingi duomenys bus operatyviai perduoti Nacionaliniui visuomenės sveikatos centrui. Taip pat Jūsų ugdymo įstaigoje bus imtąsi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo suvaldymo.

 

Patarimai dėl saugaus rankų dezinfekantų naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose

Mokyklose patartina pirmenybę teikti tam, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams nusiplauti rankas vandeniu su muilu, o ne jas dezinfekuoti.

Rankų dezinfekcija yra pagalbinė infekcijų, įskaitant COVID-19, prevencijos priemonė. Tik rankų dezinfekcija, jei netaikomos visos kitos prevencijos priemonės, yra visiškai neefektyvi.

Lietuvoje neįteisintų rankų dezinfekantų pavojus sveikatai ir efektyvumas nėra įvertintas. Todėl, esant poreikiui mokykloje, rankų dezinfekantus mokiniams reikėtų pasirinkti tik iš įteisintų Lietuvoje. Visų įteisintų (autorizuotų) biocidinių produktų duomenys pateikti duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/. Paieškos parametrai tokie: ,,Vartotojas: N“, ,,Produktų tipas: 01“, ,,Galiojimas: Tik galiojantys“.

Esant galimybei rinktis, pirmenybę patartina skirti ne skystam rankų dezinfekantui, o dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms. Toks pasirinkimas sumažina tikimybę kilti pavojui dėl produkto degumo bei atsitiktinio išsipylimo, apsinuodijimo dėl atsitiktinio ar tyčinio išgėrimo riziką, be to, rankų oda ne tik dezinfekuojama, bet dar ir mechaniškai nuvalomi nešvarumai bei žuvę mikroorganizmai.

Taip pat patartina informuoti mokinių, ypač mažesnio amžiaus, tėvus, kad vaikams mokykloje nėra jokio poreikio naudoti savo atsinešto rankų dezinfekanto. Tėvams, nusprendusiems aprūpinti vaikus rankų dezinfekantu tiems atvejams, kai pakeliui į mokyklą ar iš jos gali prireikti rankų dezinfekcijos, siūlytina pateikti šią trumpą saugos informaciją: rinktis tik iš Lietuvoje įteisintų, neprofesionaliesiems vartotojams skirtų rankų dezinfekantų; renkantis pirmenybę teikti dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms ar mažesnėms pakuotėms; prieš duodant vaikui – patiems atidžiai perskaityti informaciją apie produkto keliamus pavojus bei įsitikinti, kad vaikas savarankiškai sugebės tą dezinfekantą naudoti nekeldamas pavojaus sau ir kitiems.


 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735