• 19-as lopšelis-darželis, bendrosios paskirties Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurtas 1971 metais. Jame veikė 4 ankstyvojo ir 8 ikimokyklinio ugdymo grupės, dirbo 30 pedagogų, lankė 280 vaikų. 17 metų įstaigai vadovavusi vedėja Gražina Meirienė visus tuos metus telkė kolektyvą pasiaukojančiam ir profesionaliam darbui.  
 • 1988 metais, įstaigai pradėjus vadovauti vedėjai Genovaitei Žmuidienei, glaudžių ryšių su rėmėjais AB „Klaipėdos nafta“ dėka buvo kuriamos optimalios materialinės, pedagoginės, psichologinės sąlygos garantuojančios saugų ir kryptingą vaikų ugdymą. Pasirinktos pažangios pedagogikos ir metodikos sistemos. Įstaigos pedagogai pradėjo taikyti Marijos Montessori, Žano Žako Pjaže idėjas, kūrybinį kompleksinį metodą, naudoti „Lego Dacta“ mokymo priemones.
   
 • 1991-1997 m.
  Atsisiųsti Adobe PDF formatu
   
 • 1998-2008 m.
  Atsisiųsti Adobe PDF formatu
   
 • 2008-2016 m.
  Atsisiųsti Adobe PDF formatu
 • 2017 m. lopšelis-darželis „Želmenėlis“ dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2017 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste“ ir  užėmė III- ąją vietą.
 • 2017 m. atlikus Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų išorės vertinimą lopšeliui-darželiui ,,Želmenėlis“ išduotas leidimas – higienos pasas.
 • 2017 m. įstaigos pedagogų geroji patirtis pateikta direktorės G. Žmuidienės straipsnyje „Pedagogo kūrybiškumo įprasminimas ugdant vaikų sveikatą“ gerosios patirties knygoje „Misija – vaikų  sveikatos kompetencija“ skirtai Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 25 –iui paminėti.
 • 2018 m. parengta ir sėkmingai įgyvendinama Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis" ikimokyklinio ugdymo programa, kurios turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi, tai skatina pedagogus humanizuoti, diferencijuoti, individualizuoti ugdymą, kūrybiškai integruoti sveikos gyvensenos idėjas, gerbiant vaiko pasirinkimą, tenkinant pagrindinius (saugumo, meilės ir priklausomybės, pažinimo, žaidimo, bendravimo, savigarbos, saviraiškos) ir specialiuosius (gabių, atotolio bei socialinės atskirties šeimose augančių) vaikų poreikius.
 • 2018 m. lopšelis-darželis „Želmenėlis“ dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste“ ir užėmė I- ąją vietą.
 • Konkurse „2018 m. saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ darželio komanda laimėjo III- ąją vietą.
 • 2018 m. parengtos ir kryptingai įgyvendinamos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programos. Programų įgyvendinimui įstaigoje sukurta šiuolaikiška, moderni edukacinė erdvė „Mažoji laboratorija“, kurioje vaikai taikydami informacines komunikacines technologijas, interaktyviuosius žaidimus ir programėles, Lego Dacta konstruktorius, multisensorines ir kitas priemones patirs pažinimo ir atradimo džiaugsmą, ugdysis socialinius, pažintinius, komunikacinius, saviraiškos, fizinio aktyvumo ir kitus individualius gebėjimus, skatinančius loginį mąstymą, kompleksinį problemų sprendimą, ugdymosi motyvaciją.

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735