Klaipėdos 19-as lopšelis-darželis, bendrosios paskirties Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurtas 1971 metais. Jame veikė 4 ankstyvojo ir 8 ikimokyklinio ugdymo grupės, dirbo 30 pedagogų, lankė 280 vaikų. 17 metų įstaigai vadovavusi vedėja Gražina Meirienė visus tuos metus telkė kolektyvą pasiaukojančiam ir profesionaliam darbui.  

1988 metais, įstaigai pradėjus vadovauti vedėjai Genovaitei Žmuidienei, glaudžių ryšių su rėmėjais AB „Klaipėdos nafta“ dėka buvo kuriamos optimalios materialinės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, garantuojančios saugų ir kryptingą vaikų ugdymą. Pasirinktos pažangios pedagogikos ir metodikos sistemos. Įstaigos pedagogai pradėjo taikyti Marijos Montessori, Žano Žako Pjaže idėjas, kūrybinį kompleksinį metodą, naudoti „Lego Dacta“ mokymo priemones. Nuo 1991 metų lopšelio-darželio vardas „Želmenėlis“, jame veikė 10 grupių, kurias lankė 180 mergaičių ir berniukų. Mažuosius ugdytinius rūpestingai globojo 23 aukštos kvalifikacijos pedagogės. Įstaigoje buvo kuriamos palankios sąlygos visapusiškam vaiko ugdymui. Vaikų sveikatos stiprinimui ir fiziniam ugdymui darželio kiemelyje įrengiami keturi sveikatos ir sporto centrai: žaidimų su vandeniu, judriųjų ir žaidimų su kamuoliu, judesių lavinimo ir poilsio centrai. Mažųjų meniniams gebėjimams atsiskleisti bei saviraiškai ugdyti(s) atnaujinta muzikos salė, įrengta dailės studija, „Lego“ kambarys. 1999 m. lopšelis-darželis ,,Želmenėlis" įtraukas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 2012 m. parengta Sveikatos stiprinimo programa „Sveikos gyvensenos kultūra nuo mažens” 2012–2017 m.(šiuo metu vykdoma 2018–2023 m. programa), kuria siekiama stiprinti vaikų sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, telkti mokyklos bendruomenę kurti sveiką ir saugią aplinką.

Nuo 2020 m. Klaipėdos lopšeliui-darželiui ,,Želmenėlis“ vadovauja direktorė Laima Sireikienė. Įstaigos bendruomenei teko įveikti nuotolinio mokymo iššūkius COVID-19 pandemijos metu bei dirbti kontaktiniu būdu, jai dar nesibaigus. 2022 m. įvyko dideli pokyčiai Įstaigoje: atlikta pastato išorinė renovacija; išmontavus nebetinkamą naudoti baseiną, sutvarkytas vidinis kiemas: sukurta nauja edukacinė erdvė; atliktas kapitalinis sporto salės remontas. Sudarytos geresnės sąlygos ugdytinių visapusiškam ugdymui(si), saviraiškai.

 

Informacija atnaujinta 2022-12-06

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735