2016 m. lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" direktorė Genovaitė Žmuidienė už pagalbą vykdant bendrą Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros ir Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos vaikų skaitymo ir rašymo sunkumų rizikos patikros ilgalaikį mokslinį tyrymą paskatinta KU Humanitarinių ir ugdymomokslų fakulteto dekano ir Klaipėdos Pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus padėkos raštu.

2016 m. Audra Valukonė Tarptautinės mokytojų dienos proga paskatinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu. 

2017 m. visi lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" darbuotojai buvo paskatinti premijomis už gerus praėjusių metų veiklos darbo pasiekimus.

2017 m. lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ direktorė Genovaitė Žmuidienė už aktyvų dalyvavimą priimant svarbius sprendimus švietimo srityje paskatinta Klaipėdos miesto Mero padėkos raštu.

2017 m. lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ direktorė Genovaitė Žmuidienė už renginio „Žaidimų fiesta su šeima" Baltijos pajūryje 2017 m. gegužės 26 d. organizavimą paskatinta Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos Želmenėliai“ prezidiumo padėkos raštu.

2018 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ pedagogė Zita Puidokienė už ilgametę, aktyvią ir kūrybingą metodinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą lopšelyje-darželyje „Želmenėlis“, gerosios patirties sklaidą ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos puoselėjimo srityje įstaigoje, mieste, šalyje paskatinta Klaipėdos miesto Mero padėkos raštu.

2019 m. spalio 5 d. lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" vadovų komanda ir visa bendruomenė už sutelktumą, pilietiškas iniciatyvas bei profesionalumą, siekiant ambicingų švietimo tikslų, paskatinta Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus G. Neniškio padėkos raštu.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735