Naujienos

Patarimai dėl saugaus rankų dezinfekantų naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose

Mokyklose patartina pirmenybę teikti tam, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams nusiplauti rankas vandeniu su muilu, o ne jas dezinfekuoti.

Rankų dezinfekcija yra pagalbinė infekcijų, įskaitant COVID-19, prevencijos priemonė. Tik rankų dezinfekcija, jei netaikomos visos kitos prevencijos priemonės, yra visiškai neefektyvi.

Lietuvoje neįteisintų rankų dezinfekantų pavojus sveikatai ir efektyvumas nėra įvertintas. Todėl, esant poreikiui mokykloje, rankų dezinfekantus mokiniams reikėtų pasirinkti tik iš įteisintų Lietuvoje. Visų įteisintų (autorizuotų) biocidinių produktų duomenys pateikti duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/. Paieškos parametrai tokie: ,,Vartotojas: N“, ,,Produktų tipas: 01“, ,,Galiojimas: Tik galiojantys“.

Esant galimybei rinktis, pirmenybę patartina skirti ne skystam rankų dezinfekantui, o dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms. Toks pasirinkimas sumažina tikimybę kilti pavojui dėl produkto degumo bei atsitiktinio išsipylimo, apsinuodijimo dėl atsitiktinio ar tyčinio išgėrimo riziką, be to, rankų oda ne tik dezinfekuojama, bet dar ir mechaniškai nuvalomi nešvarumai bei žuvę mikroorganizmai.

Taip pat patartina informuoti mokinių, ypač mažesnio amžiaus, tėvus, kad vaikams mokykloje nėra jokio poreikio naudoti savo atsinešto rankų dezinfekanto. Tėvams, nusprendusiems aprūpinti vaikus rankų dezinfekantu tiems atvejams, kai pakeliui į mokyklą ar iš jos gali prireikti rankų dezinfekcijos, siūlytina pateikti šią trumpą saugos informaciją: rinktis tik iš Lietuvoje įteisintų, neprofesionaliesiems vartotojams skirtų rankų dezinfekantų; renkantis pirmenybę teikti dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms ar mažesnėms pakuotėms; prieš duodant vaikui – patiems atidžiai perskaityti informaciją apie produkto keliamus pavojus bei įsitikinti, kad vaikas savarankiškai sugebės tą dezinfekantą naudoti nekeldamas pavojaus sau ir kitiems.


 

 

Rugsėjo 1-oji

Gerbiamieji tėveliai,

Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ ankstyvojo amžiaus ,,Spindulėlių“ gr. vaikai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. lankys jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Bildukų“ gr.

Ankstyvojo amžiaus ,,Lašiukų“ gr. vaikai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. lankys jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Žiogelių“ gr.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Žiogelių“ gr. vaikai lankys priešmokyklinio ugdymo ,,Žiniukų“ grupę.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Bildukų“ gr. vaikai lankys priešmokyklinio ugdymo ,,Liūtukų“ grupę.

Vaikus pasitiksime lauke nuo 7:30 val. (lauksime iki 8:30 val.). Įstaigos darbuotojai palydės vaikus į grupes.

10:30 val. įstaigos kiemelyje šventė vaikams.

Tėvams privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicininė veido kaukė, respiratorius ar kita priemonė).

 

Administracija

BŪSIMŲJŲ ANKSTYVOJO AMŽIAUS ,,LAŠIUKŲ" IR ,,SPINDULĖLIŲ" GR. UGDYTINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienį) 17.00 val. laikantis saugaus bendravimo reikalavimų muzikinio ugdymo salėje vyks tėvų susirinkimas (jeigu yra galimybė, ateikite be vaikų). Susirinkimo metu galėsite susipažinti su grupių mokytojomis bei jų padėjėjomis. Išgirsite informaciją apie džiaugsmus ir rūpesčius, kylančius lopšelio grupėje. Mokytojos patars, kaip parengti vaikus ugdymo įstaigai, atsakys į visus Jūsų klausimus. Pasikalbėsite apie pirmąsias dienas darželyje.

Lauksime atvykstančių. Privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicininė veido kaukė, respiratorius ar kita priemonė).

Kitų grupių ugdytinių tėvų susirinkimai vyks rugsėjo mėnesį, pagal iš anksto paskelbtą grafiką, sekite informaciją mūsų tinklapyje.

Administracija

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735