Naujienos

BŪSIMŲJŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

             Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d. Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvai bei globėjai, norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą. Jau galima teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo vyresnių klasių moksleiviams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais (šiai paramai gauti vertinamos mokinio šeimos pajamos). Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po nurodyto termino, mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.
           Šiuo metu nemokami pietūs (mokiniams nuo 2 klasės) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (visiems mokiniams) gali būti skiriama, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur) arba išimtiniais atvejais, jeigu pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės kaip 187,50 Eur, bet neviršija 312,50 Eur dydžio, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt.
         Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos. Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydis (BSI, šiuo metu 78,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo rekomendaciją.
        Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.
      Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu parama.centras@klaipeda.lt arba kabinete.
            Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba kabinete.

          Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

 • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
 • Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma (1)

Aktuali informacija dėl mokesčio už maitinimo paslaugas
nuo birželio 1 d.

         Nuo 2020 m. birželio 1 d. Įstaiga dirbs kaip įprasta, tad dirbs ir virtuvė. Informuojame, kad tėvai jau privalės mokėti nekintantį mokestį už patiekalų gaminimą (15 eurų), nepaisant to, kiek vaikas dienų lankė lopšelį-darželį (reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ (toliau – Sprendimas) 9 punkte).
         Primename, jog Sprendimo 15 punkte numatyta, jog Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per kalendorinius metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą ir pažymą iš darbdavio prieš 10 kalendorinių dienų. Tad prašome laiku pateikti reikiamus dokumentus.

         Atkreipiame dėmesį, jog bendrieji saugumo reikalavimai išlieka tie patys:

 • tėvams (globėjams, rūpintojams) privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
 • vaikus priimsime ir atiduosime tėvams (globėjams, rūpintojams) Įstaigos kieme;
 • vaikus galima palydėti tik iki Įstaigos durų;
 • ribosime tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į Įstaigą;
 • draudžiama neštis žaislus, žaidimus iš namų.

 

 Direktorė

 

Gerbiamieji tėveliai (globėjai, rūpintojai),

   Informuojame, kad lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis“ vaikų maitinimas bus organizuojamas nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmadienio).

 

Direktorė

 

Gerbiamieji Tėveliai,

         informuojame apie ugdymo proceso organizavimo tvarką lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis“ nuo 2020 m. gegužės 18 d.:

 • į ugdymo įstaigą priimami tik visiškai sveiki vaikai. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami;
 • vaikus priimsime nuo 7.30 iki 8.30 val. Prašome laikytis šio atvykimo laiko intervalo, nes darbuotojai, priimantys ir į grupes palydintys vaikus, vėliau jau turės atlikti kitas funkcijas;
 • jeigu tektų laukti, kol vaikas pateks į įstaigą, prašome nesibūriuoti, laikytis saugaus atstumo;
 • kiekvieną rytą atvykstantiems į ugdymo įstaigą vaikams bus matuojama temperatūra;
 • vengiant susibūrimų ir nereikalingų kontaktų, į įstaigos patalpas vaikai įleidžiami po vieną, pamatavus temperatūrą, palydimi į grupę;
 • tėveliai galės palydėti savo vaikus iki įstaigos durų bei privalės palaukti, kol bus pamatuota vaikui temperatūra; tik gavę patvirtinimą, jog vaikas priimamas į įstaigą, išvyksta iš įstaigos teritorijos; vaikus atlydintys asmenys į įstaigos patalpas neįleidžiami;
 • atlydintys vaikus asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • vaikų priėmimas bus vykdomas ,,Žiniukų“ grupės rūbinėje (grupė yra prie pirmojo įėjimo, šioje grupėje ugdymo procesas nevyks);
 • kadangi vaikai bus priimami po vieną, matuojama jų temperatūra, pats vaikų priėmimo procesas gali užtrukti, rekomenduojame į tai atsižvelgti planuojant laiką;
 • gegužės 18–22 d. maitinimas įstaigoje nebus organizuojamas (nuo kada bus pradėta maisto gamyba, informuosime papildomai: maisto gamybos organizavimas priklauso nuo vaikų, lankančių įstaigą, skaičiaus), todėl maistu turi pasirūpinti patys tėvai. Maisto turi būti pakankamai, jis turi atitikti sveiko maisto reikalavimus, pagamintas (negalimi pusfabrikačiai), lengvai pašildomas ar sudėtas į termosą. Prašome pažymėti termosus, maisto dėžutes (užrašykite vaiko vardą). Už maisto kokybę atsako patys tėvai (pasirašysime atitinkamą laikinąją sutartį);
 • vaikui, pasireiškus karščiavimui ar kitiems ligos požymiams, jis nedelsiant bus izoliuojamas, informuojami jo tėvai. Rekomenduojame tėvams iš anksto aptarti, kas tokiu atveju galėtų pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos kuo greičiau;
 • kaip ir rekomenduojama, su vaikais bus stengiamasi kuo daugiau laiko praleisti lauke, tad pasirūpinkite tinkama vaikų apranga;
 • draudžiama į ugdymo įstaigą atsinešti žaislų iš namų;
 • esant palankioms oro sąlygoms, vaikus tėvai galės pasiimti lauke nuo 17.00 iki 18.00 val.

Kitu laiku tėvai turės paskambinti nurodytu telefonu ir palaukti, kol vaikas bus palydėtas iš įstaigos į kiemą. Nepavykus susisiekti telefonu, skambinti prie durų esantį skambutį. Draudžiama vaikščioti po darželio patalpas.

……………………….

         Primename, kad rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) ugdyti vaikus namuose:

 • kai vaikas serga lėtinėmis ligomis;
 • kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms.

          Draudžiama vesti vaikus į ugdymo įstaigą, jeigu:

 • artimoje vaiko aplinkoje esančiam asmeniui nustatytas COVID-19;
 • artimoje vaiko aplinkoje yra asmenys, esantys saviizoliacijoje.

         Pastaba. Pirmo atvykimo į įstaigą metu tėvai privalės pasirašyti, kad yra supažindinti su rekomendacijomis, draudimais; prisiima atsakomybę už teikiamos informacijos teisingumą.

……………………….

         Po dviejų mėnesių pamažu grįžtame. Įstaigos darbas bus organizuojamas vadovaujantis įvairiais bendruomenės saugumą reglamentuojančiais sprendimais, nutarimais, taisyklėmis ir pan. Kad vaikai patirtų kuo mažiau streso, rekomenduojame iš anksto juos paruošti sugrįžimui:

 • vaikas turėtų žinoti, kad Jūs galėsite palydėti tik iki darželio durų, pasikalbėkite apie tai;
 • kad temperatūros matavimas nebūtų gąsdinantis, manome, jog galėtumėte matuoti kasdien temperatūrą namuose, kad tai taptų įprastine procedūra;
 • iš 10 lopšelio-darželio grupių bus suformuotos tik 3–4, tad vaikai turėtų būti nuteikti tam, jog gal bus ne savo grupėje, prižiūrės ir ugdys kiti pedagogai ir auklėtojų padėjėjos;
 • pasikalbėkite su vaikais, kad vengtų glėbesčiavimosi ir kitokio kontakto su grupės vaikais;
 • išsiskyrimas su mylimu žaisliuku taip pat gali būti nelengvas. Suprantame, kad vaikui kažkoks žaislas ar daiktas gali būti kaip saugumo pastiprinimas, tad turėtumėte iš anksto pagalvoti, kaip galite padėti vaikui lengviau atsisakyti kai kurių įpročių.

……………………..

         Karantino sąlygos švelninamos, bet jis tęsiamas. Visa bendruomenė turime rūpintis savo bei vienas kito sveikata ir saugumu. Būkime pakantūs griežtesniems reikalavimams, tolerantiški vienas kitam.

 

 

Gerbiamieji tėveliai,

          Švelnindama karantino sąlygas Vyriausybė vieno punkto nepakeitė – ugdymo ir vaikų priežiūros procesas visose švietimo įstaigose lieka sustabdytas, vykdomas tik nuotoliniu būdu. Atverti visiems ugdymo įstaigų duris planuojama tik pasibaigus karantinui. Tačiau švelninant karantino sąlygas, daugėja dirbančių tėvų, kuriems tampa aktualus vaiko priežiūros klausimas. Savivaldybės įpareigotos pasirūpinti tokių vaikų priežiūra. Klaipėdos mieste (ir lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis“) bus organizuojama vaikų priežiūra (ne ugdymas) tik išskirtiniais atvejais, kai abu tėvai dirba. Svarbu. Atvesti vaikus į darželį galės tik tie tėvai, kurie pateiks darbdavio pažymą dėl būtinybės išeiti į darbą (nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu). Pažymas turės pateikti abu vaiko tėvai. Besiverčiantys individualia veikla privalės pateikti individualios veiklos pažymėjimą. Individuali veikla turi būti veiklų, kurias šiuo laikotarpiu galima vykdyti, sąraše. Maitinimo paslauga darželyje nebus teikiama. Maistu buvimo įstaigoje laikotarpiui turėsite pasirūpinti patys. Maistas privalo atitikti sveiko maisto reikalavimus, pagamintas (ne pusfabrikačiai), lengvai pašildomas.
Vaikas turi būti visiškai sveikas. Kosėjantys, sloguojantys, viduriuojantys, išberti vaikai nebus priimami. Pastebėjus bent vieną sveikatos sutrikimo požymį, ugdytinis iškart bus izoliuojamas. Tėvai privalės nedelsiant vaiką pasiimti iš ugdymo įstaigos. Kasdien bus matuojama temperatūra.
Būkite atsakingi. Neturėtumėte vesti vaikų į ugdymo įstaigą, jei šeimoje yra rizikos grupės asmenų. Negalima  ugdytinių priežiūra ir iš tų šeimų, kuriose yra saviizoliacijoje esančių, sergančių asmenų.
Primenu. Vaikai į ugdymo įstaigą priimami tik išskirtiniais atvejais.
Jeigu turite galimybę dirbti nuotoliniu būdu ar nedarbingumo pažymą vaikui prižiūrėti, likite namuose. Karantinas tęsiamas, užsikrėtimų skaičius nelabai auga, bet nelabai ir mažėja. Pavojus užsikrėsti išlieka. Įvertinkite ir tai, kad vaikai, atėję į darželį, gali pradėti kosėti ir sloguoti, tada nei į darželį galėsite vesti, nei dirbti.
Mes labai pasiilgome gyvo bendravimo su vaikais, bet, jeigu turite galimybę, pabūkite dar namuose. Saugokime vieni kitus.
Jeigu Jūsų šeimai reikalinga vaiko priežiūros paslauga, skambinkite man asmeniškai tel. 867486087. Atsiradus poreikiui, privalote informuoti bent prieš dieną, pageidautina iki pietų, nes vaikų skaičius grupėse griežtai ribojamas. Turime turėti laiko paruošti grupes, užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių. Šiuo laikotarpiu keliamos papildomos sąlygos tiek ugdymo įstaigai, tiek ir tėvams. Jas aptarsime individualiai su tais, su kuriais susitiksime karantino laikotarpiu. Jeigu kilo klausimų, abejonių, norite pasitikslinti, skambinkite visų pirma man ir klauskite. Aiškinsimės. Spaudoje, interneto erdvėje gali būti įvairių šios situacijos interpretacijų.

Pagarbiai

Direktorė Laima Sireikienė

DĖL-COVID-19-LIGOS-KORONAVIRUSO-INFEKCIJOS-VALDYMO-PRIEMONIŲ-VAIKŲ-PRIEŽIŪROS-ORGANIZAVIMUI-ĮSTAIGOSE-V-977

Įsakymas dėl švietimo įstaigų darbo vasaros mėnesiais

 

Medikų ir statutinių organizacijų darbuotojų

tėvelių dėmesiui!

Lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.
Esant poreikiui dėl lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" lankymo, prašome susisiekti su įstaigos direktore mažiausiai prieš vieną dieną (Laima Sireikienė, mob. tel 8 674 860 87).
Tėvai turės pasirūpinti maisto dėžute vaikui patys.

 

Gerbiami tėveliai,

          Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino pabaigos lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis“  ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Dar labiau susitelkime pačių svarbiausių mūsų bendruomenės narių, vaikų, labui. Bendraukime ir bendradarbiaukime, kad užtikrintume jų mokymo(si) tęstinumą, sėkmingą raidą, asmenybės ūgtį. Grupių mokytojai iš anksto sutartu būdu ir laiku pateiks mokymosi medžiagą. Jūsų prašome sudaryti sąlygas vaikams, atsižvelgiant į bendrąsias šeimos galimybes, atlikti užduotėles. 

Labai lauksime grįžtamojo ryšio (darbelių, piešinių, eksperimentų, veiklų nuotraukų, vaizdo įrašų). Nuotolinio ugdymo klausimais kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių darbo valandomis. Kontaktai nurodyti įstaigos interneto svetainėje. Klauskite, teikite pasiūlymus el. paštu darzeliszelmenelis@gmail.com.

Mokytojų ir tėvų (globėjų)  bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas bendru susitarimu pasirinktuose socialiniuose tinkluose: uždarose grupių  Facebook prieigose, elektroniniais laiškais, telefono skambučiais, žinutėmis, „Skype“, Messenger aplinkoje.

Direktorė

Vyriausybė pratęsė karantiną dar dviem savaitėms – iki balandžio 27 d. 24. 00 val. http://lrv.lt/lt/naujienos/karantinas-pratestas-dar-dviem-savaitems-velyku-savaitgaliui-grieztesni-apribojimai

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės   

Lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" priemonių planas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu 

ŠMM aktuali informacija  https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro informacija https://www.sveikatosbiuras.lt/

PPT parengtos rekomendacijos karantino laikotarpiu http://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis

Klaipėdos apskrities policijos informacija http://klaipeda.policija.lrv.lt/

12Virtuali-erdve 2

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS
skaityti

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735