Izoliacija ir nedarbingumo lapelis

Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju Covid-19 (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliavimo tvarka nuo 2022-01-17

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-01-14 įsakymas Nr. V-75

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021-11-12 sprendimas Nr. V-2561 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo parsisiųsti Adobe formatu

https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/metodine-ir-kita-informacija/metodine-covid-19-valdymo-medziaga-video-ir-kt/ugdymo-istaigu-bendruomenei-apie-covid-19

COVID-19_izoliacija ir saviizoliacija 

COVID-19 (koronaviruso infekcijos) valdymas ugdymo istaigoje (2021-04-07)

Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė atnaujintas rekomendacijas „Infekcijų prevencija, kontrolė ir pasiruošimas COVID-19 sveikatos priežiūros įstaigose“

Ką turėčiau žinoti apie vakcinaciją?

Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu

Salutiniai poveikiai

             

  Gerbiamieji ugdytinių tėveliai,

     Dėkoju už supratingumą visiems, radusiems galimybę prižiūrėti vaikus namuose karantino metu. Praėjo didžiosios metų šventės, pamažu grįžome prie įprastinio gyvenimo ritmo, bet jis nėra įprastinis. Žmonių, užsikrėtusių COVID-19, skaičiai mažėja, tačiau infekcijos plitimo pavojus išlieka. Kaip žinote, karantinas neatšauktas, neatšaukti ir su juo susiję ribojimai bei draudimai. Įvairaus lygmens valdžios atstovai ne kartą kreipėsi į Jus, gerbiamieji tėveliai, prašydami, kad rastumėte galimybių prižiūrėti vaikus namuose, nors tai pateikta dokumentuose tik kaip rekomendacija.
   Išaugus lankančių ikimokyklines įstaigas vaikų skaičiui, kasdien vis daugiau infekcijos židinių įsiplieskia būtent ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Serga darbuotojai, serga vaikai, sunku nustatyti, iš kur keliauja virusas: iš šeimos į darželį ar iš darželio į šeimą. Miesto ugdymo įstaigose pasigendama sąmoningumo bei sąžiningumo iš tėvų, kurie suserga arba turėjo artimą kontaktą su sergančiu asmeniu. Dažniausiai tėvai nemato reikalo atlikti testą vaikui, taip darželiai nesužino apie užsikrėtimo atvejus. Šiuo metu ugdymo procesas pristabdytas ir visai uždaryti 3 miesto lopšeliai-darželiai, kituose ugdymas stabdomas pavienėse grupėse.
   Lopšelį-darželį ,,Želmenėlis“ šią savaitę lanko 62% sąrašuose esančių vaikų. Prisimenant, kad dar neleidžiama bendrauti net dviem skirtingiems namų ūkiams (gali bendrauti, jeigu neturi kitų kontaktų), tai tikrai daug kontaktų tiek Jūsų šeimoms, tiek įstaigos darbuotojams. Su nerimu žvelgiame į lankančių darželį vaikų skaičiaus didėjimą: rizika atsirasti viruso plitimo židiniams mūsų įstaigoje su kiekviena diena taip pat vis didėja. Su nerimu laukiame ir dviejų įstaigos darbuotojų tyrimų rezultatų. Negąsdinu, bet gali tekti ir mums uždarinėti grupes saviizoliacijai. Išvengėme infekcijos protrūkių, kai užsikrėtimų skaičius buvo beveik po 4000 per dieną, norėtųsi išvengti jų ir dabar.
Primenu, kad dėl saugumo ir kontaktų ribojimo vaikai pagal galimybes turėtų būti prižiūrimi namuose. Į darželį turėtų būti vedami tik tie vaikai, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ar dėl kitų labai svarbių priežasčių. Nedirbantys tėveliai, manau, tikrai vaikų neturėtų vesti į ugdymo įstaigą. Suprantu, kad vaikams trūksta bendravimo. Suprantu, kad sudėtinga dirbti ir prižiūrėti vaikus. Suprantu ir mokytojų, padėjėjų, kitų Įstaigos darbuotojų nerimą: rizikuojame kasdien. Tuo pačiu rizikuoja ir kiekvieno Jūsų šeima.
   Sveikatos apsaugos ministro – operacijų vadovo Arūno Dulkio 2021 m. sausio 20 d. nutarimu nustatyta įpareigoti mokinio tėvus, įtėvius, globėjus kreipiantis dėl priežiūros paslaugų pateikti savivaldybių administracijų nustatyta tvarka darbdavio pažymas ar kitus savivaldybių administracijų prašomus dokumentus. Suprantama, kad dideliame mieste, kur yra apie 8000 vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, Miesto savivaldybės administracijai būtų didelis krūvis analizuoti tėvų prašymus. Tai daryti palikta švietimo įstaigų vadovams. Mes neprašome darbdavių pažymų, bet, jeigu situacija išliks tokia pat: lankančių vaikų procentas išliks didelis ir dar didės, būsime priversti prašyti tėvų motyvuotų prašymų (kodėl būtina vaiko priežiūra darželyje): tokiu būdu, manau, dalinsimės atsakomybe, jeigu epidemiologinė situacija Įstaigoje kistų, jeigu liga ,,ateis“ į Jūsų namus. Gal kartais atrodo, kad pedagogams patogiau turėti mažiau vaikų grupėse, lengviau dirbti ir todėl prašoma nevesti vaikų. Taip nėra, mes taip pat pasiilgome bendravimo, įprastinių veiklų, mažesnių ar didesnių susibūrimų, bet nė minutei negalime pamiršti apie rizikas.
   Įstaigoje darome viską pagal visus reikalavimus, mums tai jau tarsi į kraują įaugo. Tik bendromis šeimos ir Įstaigos darbuotojų pastangomis galime išvengti infekcijos plitimo. Kuo mažiau rizikos faktorių turėsime, tuo labiau būsime apsaugoti. Šiuo metu labai aktualus principas: ,,saugau save – saugau kitus, saugau kitus – saugau save“.
   Sveikatos Jums ir Jūsų šeimos nariams, artimiesiems. Atsakingų sprendimų ir greitų susitikimų be rizikų, pavojų bei apribojimų.

 

                                                                                                                  Direktorė

 

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus  ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

 

ŠMM aktuali informacija  https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro informacija https://www.sveikatosbiuras.lt/

PPT parengtos rekomendacijos karantino laikotarpiu http://www.klaipedosppt.lt/index.php/rekomendacijos-esant-karantinui

Klaipėdos apskrities policijos informacija http://klaipeda.policija.lrv.lt/

 

Algoritmai kaip elgtis Covid-19 viruso metu

 

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimu Nr. V-438 “Dėl bendradarbiavimo su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais” (su pakeitimais), Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiria darbuotojų, ugdytinių ir jų šeimos narių Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susirgimo atvejus – apklausia sergančiuosius Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) (susirgus ugdytiniui – vieną iš šeimos narių), ir asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiais Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), bei informaciją teisės aktų nustatyta tvarka pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui.
Užtikriname, kad Jūsų ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas, tiriantis Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejus, ir, vykdantis kitus su tyrimų susijusius veiksmus, laikosi konfidencialumo principo: neatskleidžia sergančiųjų ir sąlytį turėjusių asmens duomenų (asmens informacijos, asmens kontaktinės informacijos, sąlyčio informacijos, kelionės informacijos, nuolatinės ir laikinosios gyvenamosios vietos adreso, šeimos informacijos, asmens sveikatos būklės stebėsenos informacijos, numatomos PGR tyrimo atlikimo dienos informacijos, ir kitos, su tyrimu susijusios informacijos) neįgaliotiems asmenims
Prašome nedelsiant informuoti Ugdymo įstaigos vadovą (auklėtoją), jei Jūsų vaikas ar kitas šeimos narys susirgo Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) – ši informacija bus perduota ugdymo įstaigoje dirbančiam visuomenės sveikatos specialistui, kuris atliks epidemiologinį tyrimą, ir visi su šiuo tyrimu reikalingi duomenys bus operatyviai perduoti Nacionaliniui visuomenės sveikatos centrui. Taip pat Jūsų ugdymo įstaigoje bus imtąsi skubių veiksmų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo suvaldymo.

 

Patarimai dėl saugaus rankų dezinfekantų naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose

Mokyklose patartina pirmenybę teikti tam, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams nusiplauti rankas vandeniu su muilu, o ne jas dezinfekuoti.

Rankų dezinfekcija yra pagalbinė infekcijų, įskaitant COVID-19, prevencijos priemonė. Tik rankų dezinfekcija, jei netaikomos visos kitos prevencijos priemonės, yra visiškai neefektyvi.

Lietuvoje neįteisintų rankų dezinfekantų pavojus sveikatai ir efektyvumas nėra įvertintas. Todėl, esant poreikiui mokykloje, rankų dezinfekantus mokiniams reikėtų pasirinkti tik iš įteisintų Lietuvoje. Visų įteisintų (autorizuotų) biocidinių produktų duomenys pateikti duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/. Paieškos parametrai tokie: ,,Vartotojas: N“, ,,Produktų tipas: 01“, ,,Galiojimas: Tik galiojantys“.

Esant galimybei rinktis, pirmenybę patartina skirti ne skystam rankų dezinfekantui, o dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms. Toks pasirinkimas sumažina tikimybę kilti pavojui dėl produkto degumo bei atsitiktinio išsipylimo, apsinuodijimo dėl atsitiktinio ar tyčinio išgėrimo riziką, be to, rankų oda ne tik dezinfekuojama, bet dar ir mechaniškai nuvalomi nešvarumai bei žuvę mikroorganizmai.

Taip pat patartina informuoti mokinių, ypač mažesnio amžiaus, tėvus, kad vaikams mokykloje nėra jokio poreikio naudoti savo atsinešto rankų dezinfekanto. Tėvams, nusprendusiems aprūpinti vaikus rankų dezinfekantu tiems atvejams, kai pakeliui į mokyklą ar iš jos gali prireikti rankų dezinfekcijos, siūlytina pateikti šią trumpą saugos informaciją: rinktis tik iš Lietuvoje įteisintų, neprofesionaliesiems vartotojams skirtų rankų dezinfekantų; renkantis pirmenybę teikti dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms ar mažesnėms pakuotėms; prieš duodant vaikui – patiems atidžiai perskaityti informaciją apie produkto keliamus pavojus bei įsitikinti, kad vaikas savarankiškai sugebės tą dezinfekantą naudoti nekeldamas pavojaus sau ir kitiems.

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735