Fizinio ugdymo ir sveikatinančios korekcijos projektas

„Taisyklingos laikysenos ugdymas ir plokščiapėdystės profilaktika“

Neformaliojo švietimo mokytoja Dalia Vaitkienė įgyvendina ilgalaikį fizinio ugdymo ir sveikatinančios korekcijos projektą „Taisyklingos laikysenos ugdymas ir plokščiapėdystės profilaktika“. Šiuo projektu siekiama suteikti vaikams elementarių žinių apie taisyklingos laikysenos svarbą sveikatai, korekcinių pratimų pagalba stiprinti nugaros, pilvo raumenis, formuoti laikysenos savistabos ir savisekos įgūdžius. Siekiant gerinti vaikų pėdų būklę taikomi įvairūs pėdą stiprinantys pratimai bei vaikščiojimas basomis specialiai įrengtais takeliais, smėliu, žalia veja, gruntu. Taikomos plokščiapėdystės profilaktinės priemonės stiprina pėdų raumenis ir kojų raiščius ir paruošia vaiką tolimesnei fizinei veiklai.
Projekto trukmė – tęstinė. Projekto turinys koreguojamas pagal poreikį.

Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas

„A a a a pupa, kas žodelį supa“

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus grupėse vykdomas kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas A a a a pupa, kas žodelį supa“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant pedagogams, specialistams ir ugdytinių tėvams skatinti plėtotis ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimams. Projektas įgyvendinamas ugdytojų parengtomis kalbinio ugdymo priemonėmis, kurias taikydami per įvairią veiklą ugdytojai siekia sklandžios ir pilnavertės vaikų kalbos raidos bei sutrikimų prevencijos. Projekto trukmė – tęstinė.

Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas

„Gražiai kalbu – visiems džiugu"

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse vykdomas kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo projektas „Gražiai kalbu – visiems džiugu“. Projekto įgyvendinimas remiasi įstaigos pagalbos specialiųjų poreikių vaikams sistema, kurioje aktyviai bendradarbiauja pedagogai, specialistai ir ugdytinių tėvai.  Artikuliacinėmis mankštomis siekiama stiprinti vaikų veido raumenis, formuoti taisyklingus kalbos padargų judesius, bendrosios ir smulkiosios motorikos lavinimu stimuliuoti kalbos centrų veiklą, formuoti foneminės klausos ir garso suvokimo įgūdžius, įvairiomis kalbinėmis užduotimis ir vaizdinėmis priemonėmis plėsti vaikų kalbos supratimą, aktyvųjį bei pasyvųjį žodyną. Glaudus ugdytojų bendradarbiavimas padeda visapusiškai plėtoti vaikų komunikacijos kompetenciją, siekti sklandžios ir pilnavertės vaikų kalbos raidos. Projekto trukmė – tęstinė.

 

Informacija atnaujinta 2023-09-26

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735