2018-2019 m. m. parengti ir įgyvendinami lopšelio-darželio „Želmenėlis“ sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektai

 

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Spindulėlių“ grupės projektas
„Mokausi būti tvarkingas ir švarus“

Šiuo projektu siekiama nuo mažens vaikus pratinti laikytis švaros ir tvarkos, padėti jiems įvaldyti visus svarbiausius kultūrinius ir higieninius įgūdžius, suprasti jų svarbą. Pamažu vaikas supras, kad būti gražiam, pirmiausia reiškia būti švariam, tvarkingam, sveikam. Glaudus bendradarbiavimas su tėvais leis pasiekti gerų rezultatų. Vaikas, įgijęs asmens higienos įgūdžių pradmenis, taps mažiau priklausomas nuo suaugusiojo, savarankiškesnis, suvoks save ir savo galimybes, labiau pasitikės savimi.

Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus „Lašiukų“ grupės projektas
„Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“

Įgyvendinant sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektą „Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“ siekiama stiprinti ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatą taikant įvairius grūdinimo(si) būdus. Grūdinimo procedūros bus organizuojamos laikantis laipsniškumo ir individualumo principų, suteiks vaikams džiugių ir malonių potyrių. Tėvų dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant projektą, palengvins pozityvaus požiūrio į vaikų grūdinimą formavimąsi, padės suvokti teigiamą jo įtaką vaiko fizinei ir dvasinei sveikatai. Mūsų grupės kredo – „Mano trys geri draugai – saulė, oras ir vanduo“.

Priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupės projektas
„Gamta – mūsų namai“

Projekto tikslas – ugdyti gamtosauginės kultūros pradmenis, formuojant teigiamą požiūrį į save, aplinką, gamtą, gamtos reiškinius. Projekto metu ugdytiniai  bendraus su gaisrininkais bei skautais. Aktyvaus poilsio metu stebės paukščius, augalus, gamtos reiškinius bei mokysis saugiai, dorai ir sąžiningai elgtis gamtoje ir orientuotis naujoje aplinkoje. Žinias įtvirtins viktorinose. Projekto metu bus organizuojamos bendros ugdytojų ir vaikų ekskursijos, renginiai, akcijos, kūrybinių darbų parodos, bus sudarytos palankios sąlygos vaikų kalbinei raiškai, saviraiškai bei kūrybiškumui.

Priešmokyklinio ugdymo „Liūtukų“ grupės projektas
,,Miklūs  piršteliai – dideliems darbeliams“

Sveikos gyvensenos ugdymo projekto ,,Miklūs  piršteliai – dideliems darbeliams“ tikslas –  ugdyti(s) vaikų smulkiąją motoriką, sudarant prielaidas sėkmingai adaptacijai ir ugdymui(si) mokykloje. Projekto metu vaikai atliks įvairias lipdymo, konstravimo, piešimo, spalvinimo, karpymo, karoliukų vėrimo ir kt. užduotis, žais smagius ir įdomius pirštukų žaidimus.  Sisteminga pirštų mankštelė, kvėpavimo pratimai, žaidybinė artikuliacinė mankšta lavins ugdytinių girdimąjį suvokimą, bendrąją motoriką, skatins žodinę raišką. Dalyvaudami projekte ugdytinių tėvai su  mokytojomis keisis patyrimu ir informacija apie vaiko pasiekimus, sieks projekto įgyvendinimo tęstinumo namuose.

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupės projektas
„Šypsosi veidelis, kai švarus vaikelis“

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ grupė įgyvendina sveikos gyvensenos ugdymo projektą „Šypsosi veidelis, kai švarus vaikelis“. Glaudus bendradarbiavimas su ankstyvojo amžiaus grupės pedagogais paskatino mus tęsti sveikos gyvensenos ugdymo projektą, skirtą vaiko kultūrinių higieninių įgūdžių ugdymui(si). Asmens higienos įgūdžiai nesusiformuoja savaime, o yra ugdomi bendromis suaugusiųjų ir vaiko pastangomis. Projekto tikslas – ugdyti(s) kultūrinius – higieninius įgūdžius bei įpročius, formuojant vaiko savivoką. Kasdien kartodami tuos pačius veiksmus vaikai įsisavins asmens higienos taisykles ir jų laikysis, išmoks skirti savo asmeninius higienos reikmenis, jais naudotis pagal paskirtį, taps savarankiškesni. Tikimės, kad glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, vieningi reikalavimai darželyje ir namuose, plėtojant vaiko patyrimą bei pažinimą, gilinant turimus ir formuojant naujus higienos įgūdžius, apsaugos vaikus nuo įvairių ligų, skatins jų fizinį ir psichinį vystymąsi: žingsnelis po žingsnelio bus ugdomas supratimas, kad būti tvarkingam, reiškia būti švariam ir sveikam.

Jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus „Šnekučių“ grupės projektas
„Aš augu sveikas ir saugus“

Sveikos gyvensenos ugdymo projektu „Aš augu sveikas ir saugus“ siekiama palengvinti vaiko adaptaciją, kurti saugią psichologinę ir emocinę aplinką grupėje. Projekto metu sieksime, kad vaikai kuo greičiau priprastų prie naujos aplinkos, draugų, ugdysime vaikų toleranciją ir empatiją, skatinsime pagarbius ir draugiškus vaikų bei suaugusiųjų tarpusavio santykius, mokysimės padėti vienas kitam, ugdysime gerumo ir draugiškumo jausmus. Ugdyti gerumą padės individualūs pokalbiai, grožinės literatūros kūriniai, pedagogų pavyzdys, teigiamos emocijos, kūrybinė žaidybinė aplinka. Tikime, kad projektas ne tik suteiks vaikams naujų žinių ir gebėjimų, bet ir ugdys jų šviesią pasaulėjautą, skatins mąstymą ir įtrauks į praktinę veiklą.

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės projektas
„Pėdutes aš masažuosiu – sveikas ir vikrus bėgiosiu“

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais įgyvendinamas viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Bildukų“ grupės sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Pėdutes aš masažuosiu – sveikas ir vikrus bėgiosiu“. Šio projekto tikslas – saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą, vykdyti plokščiapėdystės profilaktiką, grūdinti vaiko organizmą. Įgyvendindami projektą ugdytiniai korekcinių mankštų metu basomis kojomis atliks įvairius pratimus stiprinančius kojų ir pėdų raumenis bei raiščius, laikyseną ir nugaros raumenis. Bendradarbiaujant su specialistais bus organizuojamos sveikatos valandėlės, sportinės pramogos, muzikinė veikla. Ugdytojų partnerystė padės sėkmingai vykdyti vaikų plokščiapėdystės, vieno iš dažniausiai pasitaikančių vaikų judėjimo bei atramos sutrikimų, profilaktiką.

Viduriniojo ikimokyklinio amžiaus „Žiogelių“ grupės projektas
,,Tyras vandenėlis – mano sveikatėlei“

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais įgyvendinamas „Žiogelių“ grupės sveikos gyvensenos ugdymo projektas „Tyras vandenėlis – mano sveikatėlei“. Šiuo projektu siekiama suteikti vaikams žinių apie vandens svarbą žmogui ir aplinkai. Įgyvendinant projektą ugdytiniai domėsis, tyrinės ir sukaups žinių apie vandens savybes ir poveikį augančiam organizmui, pratinsis prie sveiko įpročio gerti vandenį, kuris palaiko gyvybines funkcijas, normalią kūno temperatūrą, būtinas medžiagų apykaitos procesui, prisideda prie geresnių rezultatų siekimo.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Balionėlių“ grupės projektas
„Taisyklinga laikysena  –  geros sveikatos atspindys“

Sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Taisyklinga laikysena  –  geros sveikatos atspindys“ tikslas – formuoti vaikų taisyklingą kūno laikyseną kūrybiškai taikant M. Montessori gyvenimo praktikos pratimus, žaidybinius jogos elementus. Projekto metu ugdytiniai įgis žinių apie taisyklingos laikysenos svarbą žmogaus sveikatai ir išvaizdai, įpras kontroliuoti ir koreguoti savo laikyseną įvairios veiklos metu. Aktyviai dalyvaudami projekte, ugdytinių tėvai ir pedagogai keisis patyrimu ir informacija apie vaiko pasiekimus, sieks projekto įgyvendinimo tęstinumo namuose.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Teatrinukų“ grupės projektas
„Atpažink jausmus“

Šiuo projektu siekiama ugdyti suvokimą, jog visi jausmai yra geri, jei moki juos tinkamai išreikšti. Teatrinių žaidimų bei atsipalaidavimo pratimų pagalba grupėje bus kuriami ir puoselėjami draugiški tarpusavio santykiai, mokomasi dalintis džiaugsmais, įveikti nesėkmes, išgyventi liūdesį. Įgyvendinant projektą vaikai išmoks nusakyti savo ir draugų emocinę būseną, tinkamai reikšti jausmus ir valdyti savo emocijas: nusiraminti po įtampos, iškilusias problemas spręsti taikiai, domėtis ne tik savo, draugų, bet ir suaugusiųjų nuotaikomis ir jausmais. Tikimės, kad projekto įgyvendinimo metu patirtos emocijos ir įgyti gebėjimai jas kontroliuoti, vėliau lems sėkmingą vaikų adaptaciją ir bendravimą mokykloje, padės susirasti naujų draugų, bendraminčių ir prisitaikyti tolimesniame gyvenime.

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735