Saugaus eismo savaitė „Būk saugus kelyje“

2019 m. spalio 14 – 18 d.

Ikimokyklinė įstaiga – tai pirmoji ugdymo įstaiga, kurioje formuojami vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiai. Keliuose įvyksta daug nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia vaikai nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas yra sistemingas ir nuoseklus procesas, sužadinantis vaiko norą sužinoti daugiau, įgyti patirties, įsisąmoninti ir suvokti atsakomybę už savo ir kitų saugumą, laikytis saugaus elgesio principų kasdienėje aplinkoje, gebėti orientuotis sudėtingose situacijose ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti kaip jų išvengti nelaimingų atsitikimų. Saugaus elgesio įgūdžiai, įgyti vaikystėje, formuoja vaiko nuostatą ateityje būti atsakingam ne tik už savo, bet ir už kitų saugumą.

Projektinės savaitės tikslas

Ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius.

Uždaviniais siekti, kad vaikas:

  • įgytų jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius;
  • įtvirtintų žinias ir supratimą apie kelio ženklų, šviesoforo, atšvaitų paskirtį ir svarbą;
  • ugdytųsi nuostatą būti atsakingam už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje;
  • įvairiais  saviraiškos būdais – muzikos, dailės, judesio, vaidybos – išreikštų savo saugaus elgesio kelyje patirtį.

Projekto dalyviai: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai, mokytojai, ugdytinių tėvai, socialiniai partneriai.

Skaidrė1Skaidrė4Skaidrė2 Skaidrė3

Projektinė savaitė

Paukščiai ant sparnų pavasarį neša“

Žmonės yra priklausomi nuo gamtos. Ji maitina, rengia, gydo, ramina ir gaivina. Pavasario pradžią skelbia pratirpęs sniego paklotas – pro, kurį išlenda pirmosios pavasario gėlės – snieguolės, iš medžių tekanti sula, savo žaliąjį apdarą sprogdinantys medžiai. Kaskart vis aukščiau pakylant saulei, laukiami sugrįžtantys pirmieji paukščiai giesmininkai, kurie vadinami pavasario pranašais. Paukščiai – tarpininkai tarp Žemės ir dangaus bei žmonių gerovės sargai. Sugrįždami vieversiai ant savo sparnų parneša pavasarį ir pirmąją gamtos atbudimo šventę – Velykas, kurios džiugins margučių raštais ir leis pajusti naujos gyvybės rato pradžią. Šis laikas tinkamiausias pasirūpinti sugrįžusių sparnuočių namais, įkelti naujus inkilus į medžius šalia namų ar miške arba išvalyti senuosius. Inkilų kėlimo šventė pažymi paukščių sugrįžimą iš šiltųjų kraštų ir gamtos prisikėlimą po žiemos. Rūpintis mus supančia gamta – visų pareiga, ne tik girininkų.

Tikslas

Ugdyti norą pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą.

Uždaviniai:

  1. Įvairios veiklos metu žaidžiant, kuriant, eksperimentuojant įgyti žinių apie gamtą,  migruojančius Lietuvos paukščius bei jų gyvenimo būdą.  
  2. Stebėti gamtos atbudimo ženklus, pajusti naujos gyvybės rato pradžią, džiaugtis paukščių skelbiamu pavasariu. 
  3. Mokytis saugiai, dorai ir sąžiningai elgtis gamtoje.
  4. Džiaugtis margučių raštais, žaidimais. Domėtis Velykų papročiais, tradicijomis, ritualais.
  5. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos bendrystę, saugant ir globojant mažuosius giesmininkus.

Dalyviai: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai, pedagogai, ugdytinių tėvai, socialiniai partneriai.

Data 2019 m. balandžio 16–23 dienomis.

Projektą parengė lopšelio-darželio „Želmenėlis“ renginių organizavimo kūrybinė grupė: Loreta Ilona Navardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos: Loreta Staržinskienė, Laima Jakubkienė, Inga Kuzminskienė, Danutė Vizbarienė, Jūratė Kistolė, Agnė Papievytė, Dalia Vaitkienė, neformaliojo ugdymo pedagogė, Inga Kuzminskienė, neformaliojo ugdymo pedagogė Alma Kontrimienė, meninio ugdymo mokytoja.

 Skaidrė2 Skaidrė3 Skaidrė4 Skaidrė5 Skaidrė6  Skaidrė8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735