Saugaus eismo savaitė „Būk saugus kelyje“
2018 m. spalio 15 – 19 d.

Ikimokyklinė įstaiga – tai pirmoji ugdymo įstaiga, kurioje formuojami vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžiai. Keliuose įvyksta daug nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia vaikai nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas yra sistemingas ir nuoseklus procesas, sužadinantis vaiko norą sužinoti daugiau, įgyti patirties, įsisąmoninti ir suvokti atsakomybę už savo ir kitų saugumą, laikytis saugaus elgesio principų kasdienėje aplinkoje, gebėti orientuotis sudėtingose situacijose ir išvengti nelaimingų atsitikimų. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti kaip jų išvengti nelaimingų atsitikimų. Saugaus elgesio įgūdžiai, įgyti vaikystėje, formuoja vaiko nuostatą ateityje būti atsakingam ne tik už savo, bet ir už kitų saugumą.

Projektinės savaitės tikslas                                                                          

Ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje sampratą ir įgūdžius.

Uždaviniai siekti, kad vaikas:

  • įgytų jo amžių ir patirtį atitinkančius saugaus elgesio kelyje įgūdžius;
  • įtvirtintų žinias ir supratimą apie kelio ženklų, šviesoforo, atšvaitų paskirtį ir svarbą;
  • ugdytųsi nuostatą būti atsakingam už savo elgesį, veiksmus ir pasekmes kelyje;
  • įvairiais  saviraiškos būdais – muzikos, dailės, judesio, vaidybos – išreikštų savo saugaus elgesio kelyje patirtį.

Projekto dalyviai: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai, pedagogai, ugdytinių tėvai, socialiniai partneriai.

Projektinė savaitė
Mes gamtos vaikai“ 

Mes – žmonės. Mūsų daug, per 5 milijardus. Po dešimtmečio žemėje gyvens 7 milijardai žmonių, kiekvienas jų kvėpuos, valgys, naudos žemę ir kitas gamtos sukurtas vertybes. Žmonės terš savo aplinką ir naikins tai, ką per milijonus metų kūrė gamta. Ji sukūrė ir žmogų, paprastą biologinę rūšį, sugriovusią procesų pusiausvyrą ir nesėkmingai bandančią nutolti nuo savo gamtiškosios prigimties. Norėdami išsaugoti savo vaikams žalius medžius, gyvūnų įvairovę ir švarų vandenį, turime paklausti savęs „Ką aš galiu padaryti, kad visa tai išliktų?“ Atsakymas: „Būti pavyzdžiu savo vaikams“ – ne tik žodžiais, bet ir konkrečia veikla mokyti mylėti viską kas gyva, kurti grožį, neleisti, kad gėlę prispaustų šiukšlė, o vieversį nutildytų gamyklų, gaminančių vis naujas būsimas šiukšles, dūmai.
Gamta vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis yra prasmingas. Įvertinkime žmogaus ryšį su gamta, pasistenkime, kad jis ilgai nenutrūktų.

Tikslas

Ugdyti ekologinės kultūros pradmenis, formuojant teigiamą požiūrį į save, aplinką, gamtą, gamtos reiškinius.

Uždaviniai:

  1. Įvairios veiklos metu žaidžiant, kuriant, eksperimentuojant įgyti žinių apie gamtą ir jos reiškinius.
  2. Mokytis stebėti, gėrėtis, saugiai, dorai ir sąžiningai elgtis gamtoje.
  3. Pagal savo galias ir gebėjimus kartu su ugdytojais atlikti  įvairius visuomenei naudingus aplinkosauginius darbus.
  4. Stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos bendrystę, puoselėjant ekologinės kultūros pradmenis.
  5. Patirti naujų džiugių įspūdžių, atskleisti kūrybinius gebėjimus, įgyvendinant aplinkosaugines idėjas.

Dalyviai: lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai, pedagogai, ugdytinių tėvai, socialiniai partneriai.

Data 2018 m. balandžio 23– 27 dienomis.

Projektą parengė: Loreta Ilona Navardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, auklėtojos: Danutė Vizbarienė, Audronė Vilienė, Ona Šarkauskienė, Jūratė Žilevičė, Lina Tekoriūtė, Dalia Vaitkienė, neformaliojo ugdymo pedagogė Alma Kontrimienė, meninio ugdymo mokytoja.

 

„Veiksmo savaitė be patyčių 2018”

Tema. ,,Žaisk ir draugauk”

Tikslas. Sukurti teigiamų emocijų kūrybinę žaidybinę aplinką, įgyjant gebėjimo draugauti, taikiai spręsti nesutarimus, susivokti priekabiavimo situacijose ir tinkamo reagavimo patirtį.

Uždaviniai:

1. Sužadinti poreikį sužinoti būdų, kaip rasti naujų draugų, kaip išsaugoti draugystę.

2. Įvardinti ir atpažinti geras ir blogas išeitis.

3. Aiškintis kas yra priekabiavimas, įvardinant kas gali padėti.

4. Lavinti probleminį-kritinį mąstymą, pritaikant geras išeitis, taikius konflikto sprendimo žingsnius žaidybinėse situacijose.

5. Lavinti kūrybiškumą, pasakojimo įgūdžius, kuriant pasakas.

6. Patirti draugystės, dovanojimo džiaugsmą.

7. Bendradarbiauti su tėvais, siekiant vaikų patyčių, konfliktų prevencijos, draugiškų santykių kūrimo tęstinumo namuose.

Dalyviai: Priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ ir „Liūtukų“ grupių, vyresniojo ikimokyklinio amžiaus „Nykštukų“ ir „Šnekučių“ grupių ugdytiniai, jų tėveliai, pedagogai.

Laikas. 2018 kovo 19-23 d.

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735