Įsakymas dėl švietimo įstaigų darbo vasaros mėnesiais

 

Medikų ir statutinių organizacijų darbuotojų

tėvelių dėmesiui!

Lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.
Esant poreikiui dėl lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" lankymo, prašome susisiekti su įstaigos direktore mažiausiai prieš vieną dieną (Laima Sireikienė, mob. tel 8 674 860 87).
Tėvai turės pasirūpinti maisto dėžute vaikui patys.

 

Gerbiami tėveliai,

          Nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino pabaigos lopšelyje-darželyje ,,Želmenėlis“  ikimokyklinis ir priešmokyklinis  ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.
Dar labiau susitelkime pačių svarbiausių mūsų bendruomenės narių, vaikų, labui. Bendraukime ir bendradarbiaukime, kad užtikrintume jų mokymo(si) tęstinumą, sėkmingą raidą, asmenybės ūgtį. Grupių mokytojai iš anksto sutartu būdu ir laiku pateiks mokymosi medžiagą. Jūsų prašome sudaryti sąlygas vaikams, atsižvelgiant į bendrąsias šeimos galimybes, atlikti užduotėles. 

Labai lauksime grįžtamojo ryšio (darbelių, piešinių, eksperimentų, veiklų nuotraukų, vaizdo įrašų). Nuotolinio ugdymo klausimais kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar direktorių darbo valandomis. Kontaktai nurodyti įstaigos interneto svetainėje. Klauskite, teikite pasiūlymus el. paštu darzeliszelmenelis@gmail.com.

Mokytojų ir tėvų (globėjų)  bendravimas ir bendradarbiavimas vykdomas bendru susitarimu pasirinktuose socialiniuose tinkluose: uždarose grupių  Facebook prieigose, elektroniniais laiškais, telefono skambučiais, žinutėmis, „Skype“, Messenger aplinkoje.

Direktorė

Vyriausybė pratęsė karantiną dar dviem savaitėms – iki balandžio 27 d. 24. 00 val. http://lrv.lt/lt/naujienos/karantinas-pratestas-dar-dviem-savaitems-velyku-savaitgaliui-grieztesni-apribojimai

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės   

Lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" priemonių planas ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu 

ŠMM aktuali informacija  https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro informacija https://www.sveikatosbiuras.lt/

PPT parengtos rekomendacijos karantino laikotarpiu http://www.klaipedosppt.lt/index.php/ikimokyklinis

Klaipėdos apskrities policijos informacija http://klaipeda.policija.lrv.lt/

12Virtuali-erdve 2

 

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS
skaityti

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735