Aktuali informacija dėl mokesčio už maitinimo paslaugas
nuo birželio 1 d.

         Nuo 2020 m. birželio 1 d. Įstaiga dirbs kaip įprasta, tad dirbs ir virtuvė. Informuojame, kad tėvai jau privalės mokėti nekintantį mokestį už patiekalų gaminimą (15 eurų), nepaisant to, kiek vaikas dienų lankė lopšelį-darželį (reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ (toliau – Sprendimas) 9 punkte).
         Primename, jog Sprendimo 15 punkte numatyta, jog Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per kalendorinius metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą ir pažymą iš darbdavio prieš 10 kalendorinių dienų. Tad prašome laiku pateikti reikiamus dokumentus.

         Atkreipiame dėmesį, jog bendrieji saugumo reikalavimai išlieka tie patys:

  • tėvams (globėjams, rūpintojams) privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
  • vaikus priimsime ir atiduosime tėvams (globėjams, rūpintojams) Įstaigos kieme;
  • vaikus galima palydėti tik iki Įstaigos durų;
  • ribosime tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į Įstaigą;
  • draudžiama neštis žaislus, žaidimus iš namų.

 

 Direktorė

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735