Įstaigos bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su lopšelio-darželio „Želmenėlis“ tikslais, uždaviniais, misija, vizija, ugdytojo bei įstaigos darbuotojų etikos kodeksais. Lopšelio-darželio „Želmenėlio“ tradicijas apsprendžia įstaigos bendruomenės kultūrinio gyvenimo intensyvumas bei puoselėjamos vertybės. Šis bendruomenės sutelktumas padeda siekti aukštos ugdymo kokybės bei gerų profesinės veiklos rezultatų.

 • 2016 metais išleistas leidinys ,,Pedagogo kūrybiškumo įprasminimas vedant vaiką darnos, grožio, sveikatos takeliu", kuriame pristatyta Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Želmenėlis" praktinė patirtis.
 • 2016 metais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, miesto vaikų kūrybinės ir meninės raiškos festivaliuose, kūrybinių darbų parodose, konkursuose, akcijose yra apdovanoti Lietuvos olimpinės akademijos prezidento Artūro Poviliūno, LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir kitų organizatorių padėkos raštais ir vardiniais diplomais.
 • 2017 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ komanda už dalyvavimą Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2017 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste“ užėmus III – ąją vietą paskatinta Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėkos raštu ir atminimo dovanomis.  
 • 2017 metais Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Žaidimų fiesta su šeima“ apdovanotas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštu.
 • 2017 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ bendruomenė už dalyvavimą „Mažųjų vilties bėgime 2017“ paskatinta organizatorių padėkos raštais.
 • 2018 metais Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“ už aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Su vaikyste ant bangos“ apdovanotas Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštu.
 • 2017-2018 m. m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą piešinių konkurse – parodoje „Nupiešiu Valstybės nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ paskatinti LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnės Irenos Šiaulienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės padėkomis.
 • 2017-2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo „Žiniukų“ ir „Liūtukų“ grupių ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą miesto piešinių parodose „Sniego ir ledo paslaptys“, „Saulutė ritasi per dangų“, „Žiemos spalvos“, „Mano piešinyje gyvena Lietuva“ apdovanoti Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro padėkos raštais.
 • 2018 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytiniai ir pedagogai už aktyvų dalyvavimą Nacionaliniame renginyje „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 2018“ paskatinti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro padėkos raštu.
 • 2018 m. lopšelis-darželis „Želmenėlis“ dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2018 m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos mieste“ ir užėmė I- ąją vietą.
 • 2018 m. lopšelio-darželio „Želmenėlis“ komanda dalyvavo Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato organizuotame konkurse „2018 m. saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ ir laimėjo III- ąją vietą.
 • 2019 m. balandžio 30 d. lopšeliui-darželiui ,,Želmenėlis" pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas penkeriems metams. Pažymėjimas galioja iki 2023 m.

Šiandien lopšelis-darželis „Želmenėlis“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje, taikant „Visos mokyklos“ metodą, puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė – mokymasis visą gyvenimą, t.y. nuolatinis darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdant gerosios patirties sklaidą, rengiant ir įgyvendinant įstaigos, šalies ir tarptautinio lygio projektus.

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735