Įstaigos bendruomenė vadovaujasi savita vertybių sistema, kuri glaudžiai siejasi su lopšelio-darželio „Želmenėlis“ tikslais, uždaviniais, misija, vizija, ugdytojo bei įstaigos darbuotojų etikos kodeksais. Lopšelio-darželio „Želmenėlio“ tradicijas apsprendžia įstaigos bendruomenės kultūrinio gyvenimo intensyvumas bei puoselėjamos vertybės. Šis bendruomenės sutelktumas padeda siekti aukštos ugdymo kokybės bei gerų profesinės veiklos rezultatų.

Šiandien lopšelis-darželis „Želmenėlis“ yra aukštos kultūros, nuolat besimokanti organizacija, atvira naujovėms, aktyvi ir ieškanti pokyčių įstaiga, kurioje, taikant „Visos mokyklos“ metodą, puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veiklai. Centrinė mūsų įstaigos kultūros vertybė – mokymasis visą gyvenimą, t.y. nuolatinis darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas vykdant gerosios patirties sklaidą, rengiant ir įgyvendinant įstaigos, šalies ir tarptautinio lygio projektus.

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytinių pasiekimai 2023 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytinių pasiekimai 2022 m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ugdytinių pasiekimai 2016–2021 m.

 

Informacija atnaujinta 2024-02-02

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735