Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginimo už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) maitinimo paslaugą lengvatų taikymą.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą nuo 2022-09-01

Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos m. savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinačiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo

Ugdytiniu mitybos kainos įstaigoje

Darbuotoju mitybos kainos įstaigoje

Prašymo forma dėl mokesčio lengvatų

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735