Lopšelyje-darželyje teikiamos ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos.

Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) atlyginimo už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikų (toliau – vaikai) maitinimo paslaugą lengvatų taikymą.

Atlyginimas už maitinimo paslaugą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodžio mėnesį – iki 20 dienos.

Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą nuo 2022-09-01

Ugdytinių ir darbuotojų maitinimosi kainos įstaigoje

Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą

 

Informacija atnaujinta 2023-10-17

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735