Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, teises, pareigas, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą. 

Vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su darželiu sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar ikisutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią Pranešimo apie pažeidimą formą pranesimo-apie-pazeidima-forma arba  siųsti Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ el. pašto adresu rastine@zelmenelisklaipeda.lt 

Inga Kuzminskienė, neformaliojo švietimo mokytoja atsakinga už Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimą. 

Pranešime apie pažeidimą turi būti nurodyta: 

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys; 
  • je įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Įstaigos vadovo paskirtas asmuo administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą bei užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

 

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuterimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

Peržiūrėti dokumentą

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įgyvendinimo ir jo fukcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Informacija atnaujinta 2023-09-26

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735