Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. AD1-1234 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE YRA PATVIRTINTI 49,50 ETATO. IŠ JŲ:

26,0 PEDAGOGŲ ETATAI:

1 – direktorius,

1 – direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

16 – ikimokyklinio ugdymo mokytojai,

4 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,

1 – meninio ugdymo mokytojas,

1 – logopedas,

2 – neformaliojo švietimo mokytojai.

23,5 TECHNIKINIO PERSONALO ETATO:

1 – direktoriaus pavaduotojas,

1 – specialistas,

1 – raštinės administratorius,

10 – auklėtojų padėjėjų,

1 – sandėlininkas,

3 – virėjai,

1 – virtuvės darbininkas,

0,5 – skalbinių prižiūrėtojas, 2,5 – pagalbiniai darbininkai,

1 – valytojas,

1,5 – kiemsargiai.

DIRBA 26 PEDAGOGINIAI IR 24 NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI.

Pedagoginių darbuotojų sąrašas 2023–2024 m. m.

 Nepedagoginių darbuotojų sąrašas 2023–2024 m. m.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-09-26

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735