Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  

Peržiūrėti dokumentą

Geros mokyklos koncepcija

Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  

Peržiūrėti dokumentą

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija 

Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas  

Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas 

Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  

Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  

Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo  

Peržiūrėti dokumentą

Vaikų laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarka

 Peržiūrėti dokumentą 

Dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Peržiūrėti dokumentą

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo pakeitimo

Peržiūrėti dokumentą

 

Informacija atnaujinta 2023-09-11

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735