STRATEGINIAI PLANAI:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2024–2026 metų strateginis planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2023–2025 metų strateginis planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022–2024 metų strateginis“ planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022–2023 metų strateginis planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

VEIKLOS PLANAI:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022 metų veiklos planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2021 metų veiklos planas

 Atsisiųsti Adobe PDF formatu

DIREKTORIAUS ATASKAITOS:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorės L. Sireikienės 2023 m. veiklos ataskaita

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorės L. Sireikienės 2022 m. veiklos ataskaita

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorės L. Sireikienės 2021 m. veiklos ataskaita

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorės L. Sireikienės 2020 m. veiklos ataskaita

 Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorės L. Sireikienės veiklos užduotys, rezultatai ir rodikliai 2020 m.

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

MOKYKLOS VEIKLOS ATASKAITOS:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2021 metų veiklos ataskaita

Atsiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2019 metų veiklos ataskaita

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

DOKUMENTAI, TVARKOS, TAISYKLĖS : 

Vidaus tvarkos taisyklės

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Tinklalapio www.zelmenelisklaipeda.lt  naudojimo taisyklės ir privatumo politika

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Individualus savirūpos planas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie patirtą traumą ar sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo ir vykdymo tvarka

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Ugdytinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Želmenėlis" tvarkos aprašas 

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis" ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis" ugdymo  dienų lankomumo apskaitos aprašas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti Adobe PDF formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti Adobe PDFformatu 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-19

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77, 94122 Klaipėda
Tel./faks +370 46 34 57 31,
+370 46 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735