2019-01-09 mokytojų atestacijos komisijos posėdis.

   2019-01-10 gautų paramos lėšų posėdis.

   2019-01-14 įstaigos tarybos posėdis.

   2019-01-16 10:00 val. ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių pasitarimas Klaipėdos m. savivaldybės posėdžių salėje.

   2019-01-16 tėvų tarybos posėdis.

   2019-01-18 internetinės svetainės darbo grupės posėdis.

2019-01-22 vaiko gerovės komisijos posėdis.

2019-01-23 korupcijos prevencijos darbo grupės posėdis.

2019-01-24 ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių ir Klaipėdos PPT ikimokyklinių įstaigų psichologų pasitarimas.

2019-01-29 darbo grupės vidaus darbo tvarkos taisyklėms rengti susirinkimas.

2019-01-29 metodinės ir Mokytojų tarybos jungtinis posėdis.

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735