2022-01-10 – direkcijos posėdis.

2022-01-14 – seminaras ,,Įtraukusis ugdymas – prabanga ar galimybė“.

2022-01-19 – ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių direktorių susirinkimas.

2022-01-20 – Įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis. Pedagoginės  veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo analizė.

2022-01-21 – seminaras ,,Tarpinstitucinis bendradarbiavimas įtraukiajame ugdyme“.

2022-01-26 – Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2022-01-28 – seminaras ,,Ugdymosi proceso planavimas ir įgyvendinimas: įsiklausykime ir išgirskime kiekvieną“.

2022-01-31 – direkcijos posėdis. Savivaldos institucijų, grupių ugdomosios veiklos planavimo kokybė ir dermė su įstaigos veiklos prioritetais.

Data tikslinama – Įstaigos tarybos posėdis.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735