2022-03-01 – susitikimas su ikimokyklinių įstaigų vadovais dėl atvejo vadybos proceso ir    bendradarbiavimo su ikimokyklinėmis įstaigomis bei BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centru sustiprinimo.

2022-03-01 – ilgalaikės programos „Įtraukusis ugdymas – iššūkis švietimo bendruomenei, ieškant kelio kiekvieno vaiko sėkmės link“  V modulis – „Bendradarbiavimas su šeima ikimokykliniame ugdyme.

2022-03-02 – vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo mokymai.

2022-03-03 – seminaras ,,Ugdymo(si) proceso planavimas ir įgyvendinimas: įsiklausykime ir išgirskime kiekvieną“.

2022-03-03 – nuotolinė paskaita ,,Šiandien – smalsus kūrėjas, rytoj – išradėjas“.

2022-03-03 – mokymai ,,Vaikų maitinimo organizavimo ir saugaus maisto tvarkymo aktualijos bendrojo ugdymo įstaigų maisto tvarkymo subjektuose.

2022-03-04 – paskaita-diskusija ,,Kaip kalbėti su vaikais apie karą Ukrainoje“.

2022-03-07 – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymai, įgyvendinantys projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“.

2022-03-08 – viešoji nuotolinė konsultacija „Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams darbo teisės klausimais“ (4 dalis).

2022-03-08 – vieša nuotolinė paskaita ,,Iš karo Ukrainoje atvykstantys vaikai ir juos lydintys suaugusieji: pirmieji emocinės pagalbos žingsniai“.

2022-03-09 – apskritojo stalo diskusija ,,Aukštos kokybės ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje vaikystėje – kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga“.                 

2022-03-09 – vebinaras ,,Nepaprastoji padėtis Lietuvoje. Išorinės ir vidinės grėsmės – ką turime žinoti čia ir dabar?“.

2022-03-14 – švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

2022-03-16 – vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo mokymai.

2022-03-17 – ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas.

2022-03-21 – bendruomenės susirinkimas.

2022-03-21 – mokymai ,,Ugdančioji lyderystė“.

2022-03-21 – mokymai ,,Mąstymo žemėlapiai“.

2022-03-22 – viešoji konsultacija ,,Mokymosi priemonių, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, kūrimas ir rengimas.

2022-03-22 – bendras įstaigos ugdytinių tėvų(globėjų, rūpintojų) susirinkimas.

2022-03-30 – vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo mokymai.

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735