2021-05-03 – direkcijos posėdis ,,Įstaigos darbo organizavimas vasaros mėnesiais“.

2021-05-05 – susitikimas su atsakingais atstovais dėl Personalo WEB sistemos Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose diegimo.

2021-05-05 – priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas.

2021-05-06 – nuotolinis Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis ,,Dėl 2020 metų įstaigos veiklos ataskaitos“.

2021-05-06 – konferencija ,,Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo kontekste“ I dalis.

2021-05-11 – konferencija ,,Mokymo(si) proceso modernizavimas: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“.

2021-05-11 – seminaras ,,Skaitmeninių metodinių ugdymo priemonių kūrimas vaikų savarankiškai kūrybinei veiklai“.

2021-05-13 – konferencija ,,Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo kontekste“ II dalis.

2021-05-17 – atestacijos komisijos posėdis.

2021-05-18 – seminaras ,,QR kodų panaudojimo galimybės vaikų veikloje“.

2021-05-20 – konferencija ,,Socialinis ir emocinis ugdymas atsinaujinančio švietimo kontekste“ III dalis.

2021-05-25 – Mokytojų tarybos posėdis.

2021-05-27 – Vaiko gerovės komisijos posėdis.

2021-05-28 – pažymėjimų įteikimas priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.

2021-05-31 – darbo grupės Lauko pedagogikos elementų diegimo į ugdymo procesą susirinkimas.

 

 

 

 

 

 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735