Naujienos

Informuojame, kad nustatytas COVID-19  (koronaviruso infekcija)

atvejis grupėje „Šnekučiai“, todėl stabdomas

ugdymo ir vaikų priežiūros procesas šioje grupėje

nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 24 d.

 

Rugsėjo 1-oji

Gerbiamieji tėveliai,

Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Želmenėlis“ ankstyvojo amžiaus ,,Spindulėlių“ gr. vaikai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. lankys jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Bildukų“ gr.

Ankstyvojo amžiaus ,,Lašiukų“ gr. vaikai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. lankys jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Žiogelių“ gr.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Žiogelių“ gr. vaikai lankys priešmokyklinio ugdymo ,,Žiniukų“ grupę.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus ,,Bildukų“ gr. vaikai lankys priešmokyklinio ugdymo ,,Liūtukų“ grupę.

Vaikus pasitiksime lauke nuo 7:30 val. (lauksime iki 8:30 val.). Įstaigos darbuotojai palydės vaikus į grupes.

10:30 val. įstaigos kiemelyje šventė vaikams.

Tėvams privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicininė veido kaukė, respiratorius ar kita priemonė).

 

Administracija

BŪSIMŲJŲ ANKSTYVOJO AMŽIAUS ,,LAŠIUKŲ" IR ,,SPINDULĖLIŲ" GR. UGDYTINIŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienį) 17.00 val. laikantis saugaus bendravimo reikalavimų muzikinio ugdymo salėje vyks tėvų susirinkimas (jeigu yra galimybė, ateikite be vaikų). Susirinkimo metu galėsite susipažinti su grupių mokytojomis bei jų padėjėjomis. Išgirsite informaciją apie džiaugsmus ir rūpesčius, kylančius lopšelio grupėje. Mokytojos patars, kaip parengti vaikus ugdymo įstaigai, atsakys į visus Jūsų klausimus. Pasikalbėsite apie pirmąsias dienas darželyje.

Lauksime atvykstančių. Privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicininė veido kaukė, respiratorius ar kita priemonė).

Kitų grupių ugdytinių tėvų susirinkimai vyks rugsėjo mėnesį, pagal iš anksto paskelbtą grafiką, sekite informaciją mūsų tinklapyje.

Administracija

BŪSIMŲJŲ PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IR PIRMOKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

             Nuo šių metų rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, nepaisant to, kokios yra šeimos pajamos, turi teisę ugdymo įstaigose gauti nemokamus pietus. Prašymus dėl nemokamų pietų reikia pateikti iki rugpjūčio 25 d. Priešmokyklinukų ir pirmokų tėvai bei globėjai, norintys, kad jų vaikai (globotiniai) gautų nemokamus pietus, jau gali teikti prašymus gauti šią paramą. Jau galima teikti prašymus ir dėl nemokamo maitinimo vyresnių klasių moksleiviams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti naujais mokslo metais (šiai paramai gauti vertinamos mokinio šeimos pajamos). Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, vienas iš vaiko tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pats pilnametis mokinys turi kreiptis ir pateikti visus reikiamus dokumentus iki rugpjūčio 25 d. Pateikus prašymą po nurodyto termino, mokiniui nemokamas maitinimas teikiamas nuo sekančios dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo.
           Šiuo metu nemokami pietūs (mokiniams nuo 2 klasės) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (visiems mokiniams) gali būti skiriama, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (187,50 Eur) arba išimtiniais atvejais, jeigu pajamos  vienam asmeniui per mėnesį yra didesnės kaip 187,50 Eur, bet neviršija 312,50 Eur dydžio, kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką ir kt.
         Atkreiptinas dėmesys, kad vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams. Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis (priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo paieškos išmokos. Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydis (BSI, šiuo metu 78,00 Eur) dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 d., vėliau ši parama nebus skiriama. Jei mokinys patiria socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama atsižvelgus į atvejo vadybininko ar socialinio darbuotojo rekomendaciją.
        Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyryje pagal išankstinę registraciją I–IV nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.), V – nuo 8 iki 12 val.
      Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.), priimami Vytauto g. 13. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, tel. (8 46) 41 08 40, elektroniniu paštu parama.centras@klaipeda.lt arba kabinete.
            Pareiškėjai, deklaravę gyvenamąją vietą pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai), priimami Laukininkų g. 19A. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto portale www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt, telefonu (8 46) 32 46 96, elektroniniu paštu parama.filialas@klaipeda.lt arba kabinete.

          Daugiau informacijos Socialinės paramos skyriaus informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19 a – tel. (8 46) 32 46 96

Prašymo-paraiskos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma (1)

Aktuali informacija dėl mokesčio už maitinimo paslaugas
nuo birželio 1 d.

         Nuo 2020 m. birželio 1 d. Įstaiga dirbs kaip įprasta, tad dirbs ir virtuvė. Informuojame, kad tėvai jau privalės mokėti nekintantį mokestį už patiekalų gaminimą (15 eurų), nepaisant to, kiek vaikas dienų lankė lopšelį-darželį (reglamentuota Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ (toliau – Sprendimas) 9 punkte).
         Primename, jog Sprendimo 15 punkte numatyta, jog Įstaigai vykdant ugdymo procesą, tėvai (globėjai, rūpintojai) savo kasmetinių atostogų metu turi teisę keturias savaites per kalendorinius metus nevesti vaiko į ugdymo įstaigą ir nemokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą, pateikę prašymą ir pažymą iš darbdavio prieš 10 kalendorinių dienų. Tad prašome laiku pateikti reikiamus dokumentus.

         Atkreipiame dėmesį, jog bendrieji saugumo reikalavimai išlieka tie patys:

  • tėvams (globėjams, rūpintojams) privalu dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones;
  • vaikus priimsime ir atiduosime tėvams (globėjams, rūpintojams) Įstaigos kieme;
  • vaikus galima palydėti tik iki Įstaigos durų;
  • ribosime tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimą į Įstaigą;
  • draudžiama neštis žaislus, žaidimus iš namų.

 

 Direktorė

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Baltijos pr. 77
Klaipėda, LT-94122
Tel./faks (8 46) 34 57 31,
(8 46) 34 00 78,
el.p. darzeliszelmenelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190425735